- проектування об'єктів житлового, соціально-культурного та побутового призначення,
в  тому числі:
          - багатоповерхові житлові будинки;
          - санаторно-курортні заклади;
          - релігійні споруди;
          - лікувально-діагностичні центри;
          - готельно-розважальні комплекси;
          - заклади освіти.

- розробку проектів об'єктів автосервісу, в тому числі:
          - станції технічного обслуговування;
          - автозаправні комплекси;
          - магазини запчастин, тощо.
 
 
- проектування інженерних мереж та систем інженерного забезпечення:
          - внутрішні та зовнішні мережі водопостачання і водовідведення;
          - газопостачання;
          - опалення і вентиляція, кондиціювання, димовидалення;
          - електропостачання і електрообладнання;
          - охоронних та протипожежних систем.
 
- інженерно-вишукувальні роботи:
          - топографо-геодезичні вишукування;
          - інженерно-геологічні  вишукування,   в  тому  числі   польові  та  лабораторні   дослідження  
            властивостей ґрунтів.
 
ТОВ “Подільський проектний інститут” надає у м. Вінниці та інших регіонах України такі послуги :
- комплексне проектування будівництва нових, реконструкції та технічного переозброєння діючих підприємств всіх галузей промисловості, включаючи об'єкти:
          - агропромислового комплексу: 
                     • зернові елеватори та  пункти переробки зерна,
                     • молокозаводи,
                     • кондитерські  фабрики,
          - радіотехнічної та електронної промисловості, галузі приладобудування;
          - деревообробної промисловості;
          - гірничо-видобувної промисловості;
          - енергетичної галузі:
                     • кабельні  та   повітряні   мережі   електропостачання   35...330 кВ,  в  т.ч.  розрахунки
                       режимів  роботи,  токів  короткого  замикання,  релейний  захист  і лінійна автоматика
                       мереж 35-330 кВ; 
                     • електричні підстанції 35-330 кВ;
          - волоконно-оптичні лінії зв'язку, в тому числі станційні споруди.
                


- розробку містобудівної документації;

- інженерні обстеження будівельних конструкцій та розробку методів їх посилення в умовах діючого підприємства;

- обстеження та паспортизація будинків і споруд;

- буріння свердловин;


- виконання функцій генерального проектувальника;

- авторський нагляд за будівництвом;

- адаптація іноземних проектів відповідно до державних норм України;

- розробка проектів охорони навколишнього середовища:
          - проекти  нормативів  гранично  допустимих  викидів  санітарно-захисних  зон  промислових
            підприємств;
          - оцінка впливу об'єктів на навколишнє середовище, тощо.

- Крім того, інститут виконає:
          - копіювально-розмножувальні роботи;
          - макет майбутнього проекту та розробить його інтер'єр;
          - оцінку вартості об'єкту;
          - технічну консультацію у сфері будівництва та проектування;
          - комплектацію пускового комплексу необхідним обладнанням та устаткуванням.

 

ТОВ "Подільський проектний інститут" володіє ліцензіями та кваліфікаційними сертифікатами на право проектування вище перелічених об'єктів та робіт, має право на проектування об'єктів, розташованих в складних геологічних умовах, на підроблених та закарстованих територіях, в сейсмічно небезпечних районах по всій території України.